Nachádzate sa tu

Domov » Lineárne elektronické prvky

 

 

[1]  Blahovec, A.: Základy elektrotechniky v príkladoch a úlohách. Bratislava, 1986

 

[2]  Doleček, J.: Moderní učebnice elektroniky 1. díl.

       Základy elektroniky, ideální a reálné prvky. Praha, 2006

 

[3]  Hajach, T. – Tuma, M. – Šteliarová, E.: Základy elektrotechniky I. Bratislava, 1987

 

[4]  Hajach, T. – Tuma, M. – Šteliarová, E.: Základy elektrotechniky II. Bratislava, 1987

 

[5]  Klika, O. a kol.: Elektrotechnika XVII., Sdělovací technika po vedeních,

       I Teorie a obvodové prvky. (Edice Technický průvodce). SNTL Praha, 1969

 

[6]  Kneppo, Ľ.: Striedavé prúdy. Skriptá EF  SVŠT Bratislava, 1965

 

[7]  Maťátko, J.: Elektronika pre 2. a 3. ročník SPŠ elektrotechnických. Bratislava, 1987