Nachádzate sa tu

Domov

Predmetom tejto práce je problematika diód a ich použitia v praktických elektronických obvodoch, spracovaná vo forme  učebného textu  a  zároveň  zbierky  zapojení s diódami. Obsah možno chápať ako rozširujúce a prehlbujúce učivo k základnému učivu o diódach a všeobecne o elektronických obvodoch v predmete Elektronika. Je určená študentom, ktorí sa neuspokoja s učebnými poučkami, ale chcú obvodom rozumieť a vedieť ich používať.

             Z didaktického hľadiska je text spracovaný tak, aby rozvíjal nielen  poznatky, ale aj logické  myslenie a intelektuálne zručnosti napr. prácu s grafmi, diagramami, elektrickými schémami. Prvá   kapitola   práce obsahuje zhrnutie základných teoretických poznatkov o vlastnostiach a parametroch diód, rozdelenie diód, náhradné schémy a modely diód. Jadro práce tvoria zapojenia s diódami, ktoré sú z hľadiska použitia resp. technologickej funkcie rozdelené do 9 kapitol. Pre veľký rozsah práce (viac ako 150 zapojení) je funkcia zapojení slovne popísaná iba v principiálnych, vzorových alebo náročných  zapojeniach. Väčšinou je  funkcia vyjadrená časovými priebehmi veličín obvodu resp. grafickými charakteristikami. Každá kapitola obsahuje stručný úvod a zapojenia. Prednostne boli vybrané aplikácie zodpovedajúce obsahu učiva a matematickému  aparátu na SPŠE. Stručnosť popisu (resp. foriem vyjadrenia funkcie) a použitie zjednodušení, idú samozrejme na úkor exaktnosti a komplexnosti textu, čo láskavý čitateľ isto pochopí. Práca predstavuje omrvinku do idei “Ako veci fungujú”. Práca je ukončená kontrolnými úlohami a registrom zapojení.

            Obrázky starostlivo vyhotovili študenti SPŠ Kysucké Nové Mesto: Pavol Burdiak, Michal Šarlina, Michal Brezáni, za čo im autori práce úprimne ďakujú.

 

Kysucké Nové Mesto, 2008