Nachádzate sa tu

Domov » Elektrotechnické merania

4. Elektronické meracie prístroje

Jedným z nedostatkov analógových meracích prístrojov je, že energia potrebná na dosiahnutie výchylky je odoberaná z meraného objektu, čím sa porušuje jedna zo základných zásad merania – meraný objekt nemá „vedieť“ o tom, že je meraný. Problém riešia elektronické meracie prístroje, u ktorých samostatný napájací zdroj nahrádza odber energie    z meraného objektu a tým znižuje chybu vzájomným ovplyvňovaním. Meraná veličina má len funkciu riadiacu. Súčasná elektronika umožňuje zmenšiť pôsobenie mnohých ďalších zdrojov chýb a tak zvýšiť presnosť týchto meracích prístrojov. Najbežnejšími elektronickými meracími prístrojmi sú voltmetre. Ich funkciu možno vyjadriť blokovou schémou: 

Elektronický merací prístroj.png

VO – vstupný obvod (delič napätia alebo zosilňovač), musí mať veľký vstupný odpor

U/I – prevodník napätia na prúdový signál (väčší frekvenčný rozsah)

OP – odčítací prístroj