Nachádzate sa tu

Domov » Diódy

10. VYUŽITIE TEPELNEJ ZÁVISLOSTI NAPÄTIA DIÓDY

 

       Nepríjemnou vlastnosťou polovodičových prvkov je závislosť ich medzných a prevádzkových parametrov od teploty. Vplyvy u diódy viď kap. 1.2. Základné vplyvy na prevádzkové parametre tranzistora s rastom teploty sú: zvyšovanie zvyškových prúdov  (zreteľné u Ge  a nepodstatné u Si tranzistorov), zmenšovanie napätia bázového priechodu UBE pri budení z prúdového zdroja resp. zvyšovanie bázového prúdu IB pri budení z tvrdého napäťového zdroja (významné u Si Tr), zvyšovanie kolektorového prúdu a prúdového zosilňovacieho činiteľa h21E (Si Tr). Dôsledkom je jeden zo základných problémov v polovodičových obvodoch – nastavenie a stabilizácia pracovného bodu zosilňovacích obvodov. Posun pracovného bodu tranzistorových zosilňovačov teplotou má za následok: skresľovanie signálov, vysadzovanie oscilácií, kolísanie frekvencie generátorov, zmenu časov impulzov monostabilných obvodov atď. Pre kompenzáciu týchto vplyvov a dôsledkov sa v obvodoch používajú termistory alebo ako vlastná “protizbraň“ sa využíva práve tepelná závislosť kompenzačných diód a tranzistorov.     

 

10.1 Stabilizácia pracovného bodu

 

       Posuv pracovného bodu vplyvom teploty je dôležitý najmä u jednosmerných zosilňovačov, ktoré sa v súčasnosti používajú v mikroelektronickej podobe (monolitické IO – operačné zosilňovače). Uvedieme niektoré kompenzačné zapojenia v najčastejšie používanom zapojení zosilňovačov SE, s mostíkovým stabilizačným obvodom alebo s bázovým deličom. V kompenzačných obvodoch sú použité aj tranzistory zapojené ako diódy (viď kapitola 6.6). V monolitických IO je zabezpečená rovnaká teplota aktívneho a kompenzačného prvku a aj rovnaká technológia PN priechodov (rovnaké teplotné charakteristiky).

 

Teplotná stabilizácia kompenzačnou diódou                                                                                                         

 

     UP,RP . . . pomocný zdroj a rezistor

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.1.1 Teplotná kompenzácia diódou

 

       Ak je odpor RB relatívne malý a IB << IIC  platí:  IC(U1 - UBE(t) + UD(t))/RE, ak bude UBE(t)  UD(t), bude IC a teda aj U2 nezávislé od teploty. Podmienka  rovnosti UBE   UD sa pri prevádzkovej teplote zabezpečí pomocným zdrojom UP a odporom RP.

 

Teplotná stabilizácia tranzistorom v diódovom zapojení

 

       T1 je kompenzačný tranzistor, zapojený ako dióda (so skratovaným priechodom BE).

 

Obr. 10.1.2 Teplotná kompenzácia tranzistorom so skratovaným priechodom BE

 

Teplotná stabilizácia skratovaným tranzistorom

 

Obr. 10.1.3 Teplotná stabilizácia tranzistorom

 

       T1 je kompenzačný tranzistor, ktorý má buď skratovaný priechod C–B alebo je v priechode rezistor R´. Pre dobrú účinnosť musia mať odpory určité – vypočítané hodnoty.

 

10.2 Teplotná kompenzácia teplotnej závislosti dĺžky impulzov KO diódami

 

Obr. 10.2.1 Monostabilný KO s teplotnou kompenzačnou diódou

 

Obr. 10.2.2 Monostabilný KO s kompenzačnými diódami

 

       Obe zapojenia predstavujú jednoduché MKO s časovaním RC prvkami vhodné iba na predlžovanie vstupných impulzov (to>ti). Pri skracovaní je záverná hrana výstupného impulzu málo strmá. Diódy v druhom zapojení zároveň zabezpečujú veľmi rýchle vybíjanie kondenzátora, teda krátky čas zotavenia.