Nachádzate sa tu

Domov » Elektrotechnické merania

11. Meranie Impedancie

 

Metódy merania impedancií je možno rozdeliť podľa toho, či sa meria Z absolútna hodnota impedancie alebo φ fáza.

Meranie absolútnej hodnoty impedancie:Absolútna hodnota sa určuje metódou voltmetra a ampérmetra. Impedanciu pripojíme na sínusové napätie, ktoré meriame voltmetrom. Ampérmetrom meriame prúd pretekajúci impedanciou. Vo výsledku merania sa uplatní vplyv spotreby voltmetra alebo ampérmetra (podľa zapojenia). Aby bola chyba metódy zanedbateľná je potrebné vhodne voliť a zapojiť meracie prístroje. Absolútna hodnota meranej impedancie (bez uvažovania spotreby prístrojov) je

U - napätie na voltmetri I - prúd ampérmetra                                                                        Z=U/I 

11.1 Meranie Impedancie troma ampérmetrami

Meraná impedancia Z je zapojená paralelne so známym odporom RN a tromi ampérmetrami meriame prúd v oboch vetvách a prúd celkový, ktorý je ich fázorovým súčtom. Ak sú impedancie ampérmetrov zanedbateľne malé oproti meranej impedancii ZX a RN, môžeme nakresliť fázorový diagram. Z hľadiska presnosti je najvhodnejšie ak prúdy IR a IZ sú približne rovnaké a  veľký. Metóda je vhodná pre meranie väčších impedancií, keď je možno impedancia ampérmetrov oproti meranej zanedbať. Používa sa často pre meranie cievok s feromagnetickým jadrom. 

Meranie impedancie troma ampérmetrami.png

Obr. 11.1.  Meranie impedancie troma ampérmetrami

11.2 Meranie Impedancie troma voltmetrami

Meraná impedancia je zapojená v sérii so známym odporom RN a troma voltmetrami sa meria napätie na RN, ZX a celkové, ktoré je dané ich fázorovým súčtom. Vzťahy pre impedancie dostaneme rovnakým postupom ako u metódy troch ampérmetrov. 

Meranie impedancie troma voltmetrami.png

Obr. 11.2.  Meranie impedancie troma voltmetrami

11.3 Meranie Indukčnosti a kapacity troma voltmetrami

Schéma zapojenia pre meranie troma voltmetrami.png

Obr. 11.3. Schéma zapojenia pre meranie troma voltmetrami

12. Meranie výkonu

12.1 Meranie elektrického výkonu jednosmerného prúdu

Výkon jednosmerného prúdu je daný súčinom napätia a prúdu:P=U.I (W,V,A)

Meranie jednosmerného výkonu voltmetrom (a) a ampérmetrom (b).png

Obr. 12.1. Meranie jednosmerného výkonu voltmetrom (a) a ampérmetrom (b)